CASA UNIFAMILIAR AÏLLADA AMIDA 222
casa2a
casa2b

PLÀNOLS

PLANTA BAIXA

plano2a

PLANTA PIS

plano2b