CASA UNIFAMILIAR AÏLLADA AMIDA 232
casa4a
casa4b

PLÀNOLS

PLANTA BAIXA

plano4a

PLANTA PIS

plano4b