ESTALVI ENERGÈTIC

banner
grafic1

Casa a Mida d’acord amb les noves tendències, la gestió dels coneixements i la innovació I+D, obté un ESTALVI del 65% aproximat en els costos de climatització integral.
Tot això, aconseguint optimitzar els ponts tèrmics de la vivenda, millorant els espessors dislants a les façanes i cobertes, qualitat en la fusteria i molt especialment donant a la vivenda el sistema de climatització integral amb fred i calor per sostre radiant.

El nostre sistema representa un important ESTALVI ECONÒMIC per assolir el millor CONFORT dins la vivenda.

grafic2

Calefacció i refrigeració per sostre radiant

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
ico11

ECOLÒGIC
El sistema de sostre radiant treballa a baixes temperatures i ens permet aprofitar energies renovables com la geotèrmia o la aerotèrmia, que aporten fred o calor als ambients a climatitzar.

ico12

CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ
L’ús d’aquest sistema en el sostre per a climatitzar una estança, aporta l’avantatge de que sols és necessària una instal·lació per a treballar amb fred o calor, obtenint millor nivell de benestar i confort.

ico13

AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC
Millora la capacitat d’aïllament tèrmica i acústica de l’immoble.

ico14

CONSUM ECONÒMIC
Aquest sistema de climatització treballa amb baixa temperatura en opció calefacció i a alta en refrigeració. Redueix el consum energètic considerablement respecte a qualsevol altre sistema de climatització.

ico15

INVISIBLE i SILENCIÓS
Integrat en tota la superfície del sostre, passa totalment desapercebut. Permet millor aprofitament de l’espai per l’absència de radiadors, és totalment silenciós i no genera moviment d’aire.

ico11

ECOLÒGIC
El sistema de sostre radiant treballa a baixes temperatures i ens permet aprofitar energies renovables com la geotèrmia o la aerotèrmia, que aporten fred o calor als ambients a climatitzar.

ico12

CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ
L’ús d’aquest sistema en el sostre per a climatitzar una estança, aporta l’avantatge de que sols és necessària una instal·lació per a treballar amb fred o calor, obtenint millor nivell de benestar i confort.

ico13

AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC
Millora la capacitat d’aïllament tèrmica i acústica de l’immoble.

ico14

CONSUM ECONÒMIC
Aquest sistema de climatització treballa amb baixa temperatura en opció calefacció i a alta en refrigeració. Redueix el consum energètic considerablement respecte a qualsevol altre sistema de climatització.

ico15

INVISIBLE i SILENCIÓS
Integrat en tota la superfície del sostre, passa totalment desapercebut. Permet millor aprofitament de l’espai per l’absència de radiadors, és totalment silenciós i no genera moviment d’aire.